859 personen hebben ondertekend

Laten we het naar 1.000 brengen

Wat écht telt?

In je buurt naar de huisarts kunnen.


3 op 4 Vlaamse gemeenten kampen met een tekort aan huisartsen. Bijna overal zijn er patiëntenstops en wachtlijsten, of je moet ver buiten je eigen buurt naar de dokter.

  1. De federale quota op het aantal studenten dat mag starten aan de opleiding moeten (minstens tijdelijk) opgeheven worden.
  2. We reserveren plaatsen in de opleiding arts voor studenten die zich engageren om in de meest huisartsarme zones van Vlaanderen aan de slag te gaan als huisarts.
  3. Hier komen studeren als arts, is hier werken als arts. We beperken het aantal buitenlandse studenten die in België de studie van arts mogen starten én verplichten hen minstens 3 jaar als huisarts in België te blijven werken.
  4. Meer arts, minder boekhouder. We pleiten voor een kritische screening om regels te schrappen, efficiëntere procedures en betere inzet van zorgverleners in eerste lijn.
  5. Invoering van een buurtpremie. We gebruiken (bestaande) premies om tekorten in huisartsarme gebieden weg te werken.
  6. Uitbouw van satellietpraktijken in landelijke gemeenten waar er 2 à 3 dagen per week een huisarts aanwezig is uit een grote groepspraktijk uit een naburige gemeente.
  7. We vragen een structurele uitrol van brede huisartsenpraktijken met aantrekkelijke voorwaarden voor artsen die brede praktijken willen vormen. Dit zijn praktijken waarbij bepaalde logistieke en zorgtaken gedelegeerd kunnen worden aan praktijkassistenten en verpleegkundigen.